STARTSIDA   OM MIG   SAMTAL   UTBILDNING   HR   KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS

 
     


 

 
    
Samtal

Terapisamtal
Terapeutiska samtal med hjälp av psykosyntesiska och kognitiva  beteendetekniker (KBT) livskriser, utbrändhet och depressioner.

Krissamtal
Samtal på grund av en traumatisk situation (en normal reaktion på en onormal händelse) kan till exempel vara när en person, familj eller företag drabbas av ett olycksfall, dödsfall, katastrofer, självmord, hot och våld.
Enskilt samtal eller i grupp.

Coachning/handledning
Samtal som skall leda till en förändring beträffande arbete och livssituation.

Rekrytering                        
Intervju och stöd till arbetsgivaren och företaget.


 
Anita Larsson - samtal, krishantering och utbildning
Fleminggatan 15 | 112 26 Stockholm | Tel 070-376 51 37 | e-post an.larsson@telia.com
     
    © Anita Larsson. Design & produktion BRANDIE