STARTSIDA   OM MIG   SAMTAL   UTBILDNING   HR   KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS

 
     


 

 
    
Anita Larsson

Jag har ett långt förflutet inom det privata näringslivet, i Sverige och utomlands.

Har arbetat som chef för många anställda under åren.

Driver idag eget företag inom utbildning och samtal. Är diplomerad samtalsterapeut och certifierad i krishantering. Använder kognitiv beteendemetodik i samtalen, som kan vara både terapeutiska, handledande eller coachande.

Är en erfaren pedagog, som genom motivation och inspiration driver individ och företag mot utsatta mål. Arbetar mycket med det psykosociala omhändertagandet i samband med traumatiska kriser, både i grupp och enskilt.

Fick 2008 pris för arbetet med årets kompetensföretag, Grand Hôtel. Har byggt upp och genomfört utbildning och kompetensutveckling på Sveriges ledande hotell där mångfald och service står i fokus.  

Mottagning på Fleminggatan 15, �Västermalms Kiropraktik mottagning�.

Alternativt besöker jag även er på arbetsplatsen i samband med
t. ex krissituationer


 
Anita Larsson - samtal, krishantering och utbildning
Fleminggatan 15 | 112 26 Stockholm | Tel 070-376 51 37 | e-post an.larsson@telia.com
     
    © Anita Larsson. Design & produktion BRANDIE