STARTSIDA   OM MIG   SAMTAL   UTBILDNING   HR   KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS

 
     


 
Aktuellt
 
   

Anita föreläser i Baltimore, USA för ICISF i februari 2011, om att implementera och arbeta med krishantering inom företag.

 
En normal reaktion på en onormal händelse

Vi kan omöjligt veta vad som kommer att hända oss själva, vår arbetssituation och ute i världen. Som företag är det dock viktigt att i förväg ha en krisplan (enligt arbetsmiljölagen) då företagets vanliga policy och regler inte alltid räcker. Inte minst ledare och chefer kan bli stressade och överrumplade av en kris. Genom att i förväg ha en plan och öva olika situationer kan vara skillnaden mellan ett företags framgång eller fall.

En del i krisplanen är även det psykosociala omhändertagandet, att genom samtal i grupp eller enskilt få bearbeta det vi varit med om. Det är inte vår reaktion det är fel på utan det som drabbar oss.

Behöver ni hjälp med att utforma er krisplan, öva situationer eller ett stöd under krisen, kontakta mig.

Välkomna! 


Anita Larsson - samtal, krishantering och utbildning
Fleminggatan 15 | 112 26 Stockholm | Tel 070-376 51 37 | e-post an.larsson@telia.com
     
    © Anita Larsson. Design & produktion BRANDIE