STARTSIDA   OM MIG   SAMTAL   UTBILDNING   HR   KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS

 
     


 

 
    
Konsult inom HR

Under kortare eller längre tid hjälper jag till med tjänster rörande utbildningsplaner, rutiner för personalfrågor samt rekrytering.

Vi kan tillsammans hitta ett upplägg som kan hjälpa er att sätta befintliga eller kommande mål för arbetsmiljö och utveckling. 


 
Anita Larsson - samtal, krishantering och utbildning
Fleminggatan 15 | 112 26 Stockholm | Tel 070-376 51 37 | e-post an.larsson@telia.com
     
    © Anita Larsson. Design & produktion BRANDIE